Kultúra a umenie


Thajská kultúra bola od začiatku veľmi ovplyvnená náboženstvom. Významnou súčasťou kultúry je najmä tradičná hudba, ktorá sa spája s rôznymi budhistickými a animistickými rituálmi. Už na rytinách z trinásteho storočia je zobrazený phipat, čo je súbor hudobníkov s rôznymi nástrojmi. Prevládali v nich najmä bicie nástroje, ale aj xylofóny a gongy, sú si tak veľmi podobné s indonézskymi tradičnými skupinami. V Thajsku sa tradičná hudba rozvíjala najmä popri divadelnom umení a ako sprievod tradičného tanca.

Thajská tanečnica predvádza ladné pohyby(Tradičné formy thajského tanca elegantne reflektujú bohaté kultúrne dedičstvo Thajska)

Thajská hudba

Zaujímavosťou thajskej hudby je fakt, že má sedem-tónnu stupnicu. Táto hudba sa hrá v iných intervaloch ako tradičná západná hudba, preto často znie Európanom nezvyčajne. Neexistuje notový zápis, preto si hudobníci musia všetky piesne pamätať. Hoci to nie je typ hudby, na ktorú by sme boli zvyknutí, keď ju človek počuje pri thajskom boxe alebo pri tanečnom predstavení, nadchne snáď každého. V posledných rokoch sa však veľkej obľube teší aj rock, pop a indie undegroundová hudba.

Thajskí hudobníci s tradičnými nástrojmi(Thajská hudba a hudobné nástroje boli ovplyvnené susediacimi krajinami Čínou a Indiou)

Najkvalitnejšie hudobné a tanečné predstavenia nájdete v Thajskom Národnom divadle alebo v Thajskom kultúrnom centre, sídliace v Bangkoku. Ak chcete počuť skutočne kvalitnú thajskú hudbu, stačí si vypočuť hociktorý album formácie Prasit Thawon Ensemble, vyhlásenú za národných umelcov. V súčasnosti prežíva klasická thajská hudba opäť veľký rozmach a vracia sa do obľuby ľudí. Veľkú zásluhu má na tom aj vládca, ktorý podporuje tradičné kultúrne trendy.

Tanec a divadlo

Tradičné thajské tance sa vyznačujú pomalými výraznými gestami a pohybmi, dominantnými prvkami sú tiež bohaté kostýmy a masky. V divadle vždy prevažovali muži, ktorí stvárňovali aj ženské postavy. V južnej časti Thajska sa veľkej obľube teší aj bábkové a tieňové divadlo. Aj v divadle možno badať silné prepojenie s náboženstvom, mnoho predstavení je totiž inšpirovaných hinduistickými legendami a príbehmi.

Thajské kostýmy na bábkach(Bohato zdobené divadelné kostýmy vystavené na tradičných figurínach)

Thajská svadba

Thajčania sú známi aj bujarými rodinnými oslavami. Jednou z najvýznamnejších udalostí v živote každého Thajčana je svadba. Viac ako zapísanie zväzku na úrade má význam tradičný budhistický obrad, ktorému predchádza vypýtanie nevesty rodičmi ženícha. Dátum obradu určuje mních, ktorý ho vyráta z dátumov narodenia nádejných manželov. Manželia sú počas budhistického obradu spojení kvetinovým vencom a rodičia im do spojených rúk vlievajú vodu z lastúry. Na obrad sa často pozývajú aj mnísi, ktorí spievajú obradné piesne.

Obrad na thajskej svadbe(Obrad oblievania vocou z pozlátenej mušle symbolizuje očistu a manželskému páru má priniesť požehnanie)

Pohreb v Thajsku

Pohrebom sa v Thajsku prikladá veľká pozornosť, svojou pompéznosťou predbiehajú aj svadby. Keďže Thajčania veria na prechod duše do ďalšieho života, pohrebné obrady sú známe svojou veľkoleposťou. Čím vyššie postavená osoba zomrela, tým väčšia a nákladnejšia oslava je jej venovaná. Pohrebné ceremónie môžu trvať až týždeň, mnísi počas nich recitujú modlitby. V bohatších rodinách je zvykom vytvoriť knihu, ktorá obsahuje životný príbeh a obľúbené piesne zosnulého, ktoré sa počas obradu rozdávajú hosťom ako životný odkaz zosnulého. Dokonca existuje múzeum, ktoré je venované zbierkam takýchto posmrtných kníh.

Zlacnené Dovolenky v Thajsku

Thajske divadlo neodmysliteľne patrí ku kultúrnemu dedičstvu Thajska