História Thajského kráľovstva


Thajsko v posledných desaťročiach zažíva výrazný nárast cestovného ruchu. Ročne krajinu navštívi viac ako 11 miliónov zahraničných turistov, ktorí so okrem magickej prírody môžu vychutnať aj mnoho miest, ktoré majú za sebou zaujímavú históriu.

Napriek vystaveniu modernej spoločnosti si Thajsko dokázalo zachovať svoju kultúrnu identitu a tradície. Všadeprítomná budhistická viera ku ktorej sa hlási viac ako 90% obyvateľov sa premieta do každodenného života a dodáva krajine mystický nádych. Thajsko je jedinou krajinou v juhovýchodnej Ázii, ktorá nebola kolonizovaná Európou.

Historická mapa s pôvodným názvom Thajska: Siam.

Históriu Thajského kráľovstva datujeme až do obdobia okolo tretieho storočia nášho letopočtu, kedy sa na jeho dnešnom území začali usídľovať prvé kmene. Archeologické výskumy však potvrdili, že už pred 40 tisíc rokmi bolo toto územie obývané lovcami a zberačmi. V hroboch objavených v roku 1966 boli nájdené kusy keramiky, ale aj bronzové predmety, ktoré pochádzali až z obdobia okolo rokov 3000 pred našim letopočtom.

Už od počiatku mala výrazný vplyv na rozvoj Thajska vtedajšia India. Preto môžeme medzi týmito dvoma krajinami badať isté kultúrne podobnosti. Postupne sa na území dnešného Thajska vytvárali malé kráľovstvá, ktoré postupne zjednocovalo náboženstvo. Až po tridsiate roky dvadsiateho storočia bolo Thajsko prevažne agrárnou krajinou, dnes tvorí väčšinu príjmov krajiny turistický ruch.

budhisticky nábožensky rituálZnázornenie budhistického náboženského rituálu. Maľba na stene chrámu Chatchawin.

Obyvatelia Thajska podľa prvých historických zmienok pochádzaju z územia Číny, odkiaľ sa v priebehu sťahovania národov premiestnili na územie dnešného Thajska. Prvá vlna prisťahovalcov tu vytvorila malý štát, známy pod menom Yonok. Významnejšou udalosťou je však vytvorenie štátu Dvaravati, ktorý priniesol budhizmus. Ten sa rozšíril i do Yonoku a prispel tak k zjednoteniu krajiny. Thajské osídľovanie pokračovalo až do dvanásteho storočia. Thajsko nikdy nebolo skutočne kolonizované, no v istom období bolo z časti závislé od európskych mocností. Na vytvorenie nezávislosti využilo prvú svetovú vojnu, kde stálo na strane Dohody. V roku 1932 sa z Thajska stala konštitučná monarchia a až do roku 1939 bola krajina známa pod názvom Siam.

budhizmusBudhizmus hrá v Thajsku dôležitú úlohu vo všetkých aspektoch života

Kráľovi patrí miesto na vrchole pomyselnej spoločenskej pyramídy, na vládnutí sa spolupodieľa Národné zhromaždenie, ktoré tvorí 500 poslancov v komore reprezentantov a ďalších 200 v senáte. Postaveniu kráľa je pripisovaná veľká dôležitosť a úcta, je dokonca zo zákona zakázané kritizovať panovníka. Kráľ Rama IX. je na čele už od roku 1946 a je najdlhšie vládnucim panovníkom sveta. Jeho tvár nájdeme na bankovkách, ale aj na plagátoch či obrazoch po celom Thajsku.

Ráma IXJeho výsosť Ráma IX. bol najdlhšie vládnucim kráľom v celej histórii Thajska a zároveň bol pri moci najdlhšie zo všetkých monarchov sveta. Thajskému kráľovstvu vládol až 70 rokov a 126 dní.

Politika Thajska v 20. storočí je považovaná za jednu z najdynamickejších na svete. V šesťdesiatych rokoch 20. storočia bolo ešte stále považované za agrárnu krajinu. Najväčší vplyv na rozvoj a industrializáciu Thajska mala paradoxne vojna vo Vietname. Americkí vojaci, ktorí v nej boli nasadení sa po bojoch vracali na oddych do Thajska, kde si užívali azúrové more a čisté pláže. Tak vznikol jeden z prvých podnetov na vybudovanie významného cestovného ruchu, ktorý sa v Thajsku rozvíja dodnes.

Pozrite si ponuky dovoleniek v Thajsku

Historická foto chrámov v Thajsku